Genetic Timeline – a Christmas Clip

“Genetic Timeline – a Christmas Clip”, photo in light box,
A pedibus usque ad caput – fra fødder til hoved, Rigshospitalet 2010-2011.

Genetic Timeline - a Christmas Clip